Een tuin om in door te leven...

Het is onze overtuiging dat we in ons werken en leven verantwoordelijkheid hebben om correct om te gaan met de schepping.
Het is onze taak deze te beheren zoals hij ons gegeven is in al zijn complexe schoonheid.
Ook in ons bedrijf proberen we op diverse vlakken hieromtrent bewuste keuzes te maken.
We werken niet om rijk te worden, maar om zoveel mogelijk positieve invloed te hebben op onze omgeving.
We hebben hiervoor het logo "Care" ontwikkeld, om dit principe onder de aandacht te brengen en zo ook breder uit te dragen.
We willen graag ons steentje daaraan bijdragen voor mens, dier en milieu.

Met ons bedrijf kunnen we veel bewuste keuzes maken of hierin sturen.

  • We adviseren duurzame materialen, die een lang leven hebben.
  • Materialen die het milieu niet belasten zoals chemische toevoegingen
  • Hergebruik van materialen of beplanting als ze van toegevoegde waarde zijn
  • Materialen van natuurlijke grondstoffen
  • Het toepassen van inheemse beplanting
  • Zorgen voor een habitat voor onze fauna
  • Het voorkomen van overbelasting van regenwaterafvoer
  • Het op de hoogte blijven van nieuwe ecologische innovaties voor buitenruimtes.
  • enz...


Naast onze bedrijfsactiviteiten...

zijn we met veel plezier actief in diverse werkgroepen en samenwerkingsverbanden om met onze kennis bij te dragen aan het verbeteren van de samenleving. In onze woonplaats spelen we een rol in ontwerp, aanleg en het onderhoud van het Dorpshart, denken en organiseren we mee in nieuwe activiteiten. Samen zijn we in staat om van onze kleine plek op de wereld een prettiger verblijf te maken.

Dat helpt.